Notarialne poświadczenie podpisu

Notariusz w naszej kancelarii w Łodzi w ramach świadczonych przez nas usług notarialnych sporządza również poświadczenie podpisu.

Podpis notarialnie poświadczony to oficjalny dokument podpisany przez notariusza stwierdzający autentyczność podpisu Klienta. Każde takie poświadczenie musi zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • oznaczenie kancelarii,
  • podpis notariusza,
  • pieczęć notariusza.

Opcjonalnie może być również zamieszczona dokładna godzina i minuta poświadczenia. Do czego jest wykorzystywany taki podpis? Jest on potrzebny m.in. do sprzedaży przedsiębiorstwa oraz przy udzielaniu pełnomocnictw do wykonywania określonych czynności prawnych.

Więcej informacji na temat kosztów uzyskania poświadczenia podpisu znajdą Państwo w zakładce Opłaty.