Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Poświadczenie dziedziczenia jest czynnością notarialną dokonywaną przez notariusza, stanowiącą stwierdzenie nabycia spadku.

Czynność ta obejmuje spisanie przez notariusza protokołu dziedziczenia oraz sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. W kancelarii notarialnej muszą być obecni wszyscy spadkobiercy – w przypadku niedopełnienia tego warunku bądź zaistnienia sporu między spadkobiercami co do wysokości przypadających im udziałów, poświadczenie nie może zostać sporządzone, a sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd.

U notariusza można uzyskać nieodpłatnie wszystkie informacje związane z uzyskaniem poświadczenia dziedziczenia np. dotyczące kosztów tej czynności i wymaganych dokumentów.

Więcej informacji o kosztach sporządzania aktów notarialnych znajdą też Państwo w naszej zakładce Opłaty.