Akty notarialne – notariusz w Łodzi

Oferta usług naszej kancelarii notarialnej w Łodzi obejmuje sporządzanie aktów notarialnych. Podobnie jak inne czynności notarialne podejmowane przez notariusza mają one charakter dokumentów urzędowych.

Akt notarialny może być sporządzony wyłącznie przez notariusza bądź zastępcę. 

Sporządzenie aktu notarialnego następuje bądź z woli stron, bądź w związku z wymogami przepisów prawa. Przed podpisaniem akt jest odczytywany przez notariusza lub inną z osób, by upewnić się, że strony czynności notarialnej rozumieją treść i znaczenie podpisywanego dokumentu.

Rodzaje aktów notarialnych

Niektóre czynności prawne wymagają wykorzystania formy aktu notarialnego, w przypadku innych strony mają dowolność – mogą, lecz nie muszą skorzystać z usług notariusza. Na przykład aktu notarialnego wymagają umowy o przedłużenie użytkowania wieczystego, umowy o podział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość czy zrzeczenie się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego. Również statuty i umowy spółek (m.in. komandytowej, z o.o., akcyjnej) są sporządzane w postaci aktu notarialnego, podobnie jak przeniesienie własności nieruchomości (sprzedaż, darowizny itp.). Z kolei na przykład testament może, lecz nie musi przybierać formę aktu notarialnego. Jeśli Klient chce odpowiednio zabezpieczyć interesy swoich najbliższych i określić, co się stanie ze spadkiem – skorzystanie z usług notariusza jest optymalnym rozwiązaniem. Dzięki temu osoby pominięte przy podziale spadku będą mieć zdecydowanie mniejsze szanse na obalenie zapisów testamentu. Poza tym testament sporządzony jako akt notarialny na pewno nie zginie ani nie zostanie zniszczony. Co więcej, testament po sporządzeniu zostaje wpisany do Rejestru Testamentów, dzięki czemu osoby dziedziczące spadek mogą łatwiej po śmierci testatora sprawdzić, co im zostało zapisane. Przy załatwianiu spraw związanych z dziedziczeniem i spadkami warto skorzystać z pomocy doświadczonego notariusza.