Akty notarialne – notariusz w Łodzi

Oferta usług naszej kancelarii notarialnej w Łodzi obejmuje sporządzanie aktów notarialnych. Podobnie jak inne czynności notarialne podejmowane przez notariusza mają one charakter dokumentów urzędowych.

Akt notarialny może być sporządzony wyłącznie przez notariusza bądź zastępcę.

Sporządzenie aktu notarialnego następuje bądź z woli stron, bądź z wymogów przepisów prawa. Przed podpisaniem akt jest odczytywany przez notariusza lub inną z osób, by upewnić się, że strony czynności notarialnej rozumieją treść i znaczenie podpisywanego dokumentu.